Timeregistrering, timeliste, timelister, registrering av timer, timeregnskap, regnskap, budsjett, sms, mobil. Timeregistrering i henhold til bokføringsloven. Dokumentasjon av timeforbruk, dokumentasjon av tidsforbruk. Bokføringspliktige innen de liberale yrker, som konsulenter, advokater, regnskapsførere, revisorer, arkitekter og ingeniører må dokumentere timer. Timelønn, ansatte som er timelønnet.
 


Brukernavn: Passord:

Triangel AS
Eikremsvingen 7
6422 Molde
Telefon: 99 59 16 50
Fax: 94 77 00 63
E-post:info@triangel.no

   

Velkommen til timeregistrering

 

Alt fravær skal registreres på eget prosjekt 5+ avd.nr.
Reg.typer for fravær vil kun være tilgjengelig på dette prosjektet.

Husk å velge riktig aktivitet for fraværstype:

 

 

Årsaken til endringen, er mange feilregistreringer av fravær.

Fravær blir ofte registrert på prosjektet det jobbes på, noe som resulterer i mye retting og flytting av timer.

 

 

 

For registrering på SMS: (Eksempel på registrering fra avd. 21450)

 

Egenmelding: MTL BW P521450.001 s7,5 KInfluensa

Sykemelding: MTL BW P521450.002 s7,5 KLungebetennelse

Ferie: MTL BW P521450.003 s7,5 KFerie

Permisjon m/lønn: MTL BW P521450.004 s7,5 KSkolestart barn

Permisjon u/lønn: MTL BW P521450.005 s7,5 KAvspasering

Skoletid, infomøte, kurs: MTL BW P521450.006 s7,5 KInfomøte

Tillitsmann: MTL BW P521450.007 s7,5 KVernerunde

 

Veiledning i Akkordoppgjør:

Trykk her for veiledning i Word-dokument

 

 

 

 

 

 

Triangel AS, Eikremsvingen 7, 6422 Molde
Brukerstøtte: 90 69 12 02 support@triangel.no Sentralbord: 99 59 16 50 info@triangel.no

Logg på/av

Mobil timeregistrering med minTimeliste