Kundesider

Hvorfor bruke minTimeliste

minTimeliste forenkler hverdagen for alle i bedriften. Du oppnår raskt store besparelser. Økt kvalitet på timeregistrering gir også bedre faktureringsgrad, enklere lønnsbehandling og bedre prosjektoversikt. Alle har full timeoversikt på sin egen timekonto, også feriedager, timebank, avspasering og fravær.  
GEVINSTER

minTimeliste forenkler hverdagen for både ledelse og ansatte. Økt kvalitet på timeregistrering gir også økt faktureringsgrad og enklere lønnsbehandling.

Hvordan fungerer minTimeliste

I minTimeliste registrerer den ansatte selv timene. Det kan gjøres hvor som helst, og når som helst – via mobil, SMS, PC , nettbrett eller stempling. Timene kontrolleres og overføres til lønn og fakturering. Hele prosessen er enkel og sikker. minTimeliste gir bl.a. fraværsoversikt, timebank, stempling og kan integreres med andre systemer.

FUNKSJONER

Hvem kan bruke minTimeliste

minTimeliste passer for alle bransjer, både små og store aktører. I dag brukes minTimeliste blant annet av håndverkere, installatører, byggentreprenører, maskinentreprenører, malermestere, konsulenter, service- og tjenesteleverandører, offshorebedrifter, produksjonsbedrifter, forskermiljøer og kommuner. 

REFERANSER

minTimeliste er utviklet for alle bransjer