Innlogging


Gå til ny innloggingsside >>


I en kort overgangsperiode vil både den gamle og den nye påloggingssiden være åpne men etter hvert vil kun den nye siden være tilgjengelig.

For de som lar nettleseren huske brukernavn og passord:
Første gang en kommer til den nye påloggingssiden vil nettleseren sannsynligvis ikke ha brukernavnet og passordet ditt lagret. Ha derfor dette klart.

Hvis du ikke husker brukernavnet og passordet kan du trykke på Glemt brukernavn/passord eller kontakte din nærmeste overordnede for nytt passord.

 

Husk å oppdater eventuelle bokmerker til innloggingssiden. 

 

 


Denne websiden krever JavaScript for å fungere skikkelig - sjekk at din nettleser har dette aktivert!!

Fyll inn kundekode, minTimeliste sitt kortnavn for firmaet. F.eks. BW, HUSE
 
Brukernavn (Username)
 
Passord
 
Husk

For å bokmerke denne siden:
Hold Ctrl (PC) eller Command (Mac) og trykk på knappen "D" på ditt tastatur.

To bookmark this page:
Hold Ctrl (PC) or Command (Mac) and press  button "D" on your keyboard.