Innovasjon og fokus på timeforbruk hos Block Watne

Innovasjon og fokus på timeforbruk hos Block Watne

Block Watne har lang fartstid som en av Norges ledende boligbyggere og de bygger rundt 1 000 nye boliger i året. Nesten 90 prosent av prosjektene er egenutviklede.    

For å holde kontroll på timene er Block Watne avhengig av solide støttesystem for å lykkes. 


-Vi bygger eneboliger, rekkehus og leiligheter, og filosofien vår tar utgangspunkt i at vi skal levere moderne boliger med basis i solid norsk håndverkstradisjon. Det er hovedgrunnen til at over 300 av de 580 fast ansatte er tømrere, forteller lønningssjef Brit Hagelund. 

Dype røtter

Block Watne sine røtter er over 100 år gamle, og dagens selskap har en forhistorie som sagbruk og trelasthandel i Sandnes. I 1926 tok Gabriel Block Watne over firmaet, og ga selskapet navnet det har i dag. Etter at sønnen Gunnar Block Watne tok over virksomheten på 50-tallet ble boligbygging hovednæringen. Han var inspirert av amerikanske byggemetoder og hyrte inn byggmestre, elektrikere, rørleggere og andre fagfolk og tilbød ferdighus og pakkeløsning. I 2014 ble selskapet kjøpt av OBOS-konsernet, og i 2015 omsatte det for 2,4 milliarder kroner.


Gode støttesystemer

-Vi har høy aktivitet, og for virksomheten er det viktig å kunne bruke mest mulig tid på det vi skal, nemlig å bygge moderne og solide hus. Vi både kjøper tomter, prosjekterer, tegner, bygger og selger boligene. Derfor trenger vi gode støttesystemer og vi bruker Triangels minTimeliste til all timefangst. For oss har det vært et trygt system som sparer oss for mye manuelt arbeid og det gjør det enklere å rapportere og følge historikken, samt at det gjør byggeledernes jobb med å ha kontroll lettere, sier Hagelund.


I år er det 10 år siden Block Watne tok i bruk minTimeliste og gikk fra papir til elektronisk system. Systemet har utviklet seg i takt med behovene og er i dag et ledende skybasert system for timeregistrering.

-Nå føres alle timene ute på de ulike byggeplassene direkte i systemet. Alle bedriftens ansatte som arbeider med prosjektene benytter minTimeliste. Systemet er innholdsrikt og tømrerne bruker både mobil og pc til timeføring når de er ute på jobb, sier Brit Hagelund. 

 

Se hvordan minTimeliste virker - 1,5 minutt
mintimeliste.no

For mer informasjon:
Evy Beinset Bakken, mob: +47 984 21 166 eller triangel.noPrint

14. mars 2017

Trygg og enkel lønnskjøring i Molde kommune

Vi sparer utrolig mye tid med alle ansatte i samme system! Overgangen fra punching av timelister til elektronisk flyt, har vært helt fantastisk sier Beret Stranden, førstekonsulent lønn, i Molde kommune. 

16. desember 2016

Brødrene Midthaug - i god fart mot nye høyder

 

Brødrene Midthaug AS er Norges største leverandør av trapper, rekkverk og balkonger med egen fabrikk på Kleive utenfor Molde. Selskapet leverer hovedsakelig til det tradisjonelle bygg og anleggsmarkedet via underentrepriser inkludert montering til entreprenører.

 

21. november 2016

Samspill mellom kunder og leverandør

 

Prioriterer du å sette av tid til å bli bedre?

Våre kunder sier at i en hektisk hverdag er 2 dager med Brukerforum, en nyttig arena for samspill og erfaringsutveksling.

 

20. oktober 2016

Samarbeid gir kundene full kontroll - Arena Norge

Arena Norge har 150 norske kommuner på sin egenutviklede budsjettløsning Arena Budsjett. I tillegg leverer Arena Norge sammen med Xledger det eneste økonomisystemet i skyen for norske kommuner. Siden Xledger er integrert mot Triangels timefangstløsninger kan de dermed levere en totalpakke.  

20. oktober 2016

Samarbeid gir kundene full kontroll - Arena Norge


Arena Norge har 150 norske kommuner på sin egenutviklede budsjettløsning Arena Budsjett. I tillegg leverer Arena Norge sammen med Xledger det eneste økonomisystemet i skyen for norske kommuner. Siden Xledger er integrert mot Triangels turnus, timeplan og timefangstløsning med vikarhåndtering kan de dermed levere en totalpakke.