Samarbeid gir kundene full kontroll - Arena Norge

Samarbeid gir kundene full kontroll - Arena Norge


Arena Norge har 150 norske kommuner på sin egenutviklede budsjettløsning Arena Budsjett. I tillegg leverer Arena Norge sammen med Xledger det eneste økonomisystemet i skyen for norske kommuner. Siden Xledger er integrert mot Triangels turnus, timeplan og timefangstløsning med vikarhåndtering kan de dermed levere en totalpakke.  

Dan Lorentzen er ERP-ansvarlig i Arena Norge. De har hovedkontor i Tromsø, med en voksende avdeling i Bodø, og har 13 ansatte. De leverer fire systemer: Arena Budsjett, et spesialdesignet budsjettsystem for norske kommuner, Arena Analyse, standard analyseverktøy for kommuner basert på QlikView, Stratsys, et styrings- og ledelsessystem for kommuner og Xledger. Det siste er et web-basert økonomisysstem for kommuner. 

Totalleverandør
– Alle disse systemene snakker sammen, forklarer Lorentzen. – Når vi da i tillegg kan integrere med systemene til Triangel for budsjett og timefangst har vi en veldig sterk totalpakke. Og det er det vi ønsker å være, en totalleverandør. 

På bakgrunn av dette har Arena Norge inngått et leverandørsamarbeid med Triangel. Noe alle parter har tjent på, ifølge Lorentzen. – Vårt samarbeid med Triangel har vært en suksesshistorie. Alle de kommunene som bruker vårt lønningssystem har også tatt i bruk Triangel sine verktøy for timefangst. Samtlige av disse kommunene har byttet ut sine tidligere løsninger fra konkurrerende leverandører. 


Utvider
Nå er planen å ta i bruk Triangels løsninger i Stratsys.

– Stratsys er et system som er skalerbart fra helt små virksomheter til store konsern, sier Lorentzen. – Vi har innsalgsansvar for dette i offentlig sektor i Norge. 


Lorentzen forklarer at alle kommuner har en eller annen form for turnusplanlegging hvor man må ha oversikt over hvem som jobber når. I tillegg skal man ha på plass lærerplaner og vikaroversikt. 

Enkelt for kunden
– Det er komplekst å få på plass en skikkelig turnusplan, som også kan gjøre timefangst slik at man lettere kan beregne utbetalinger, sier Lorentzen. – Og det er nok ingen andre enn Triangel sine løsninger som minTimeliste, minVakt og minTimeplan som har så avansert funksjonalitet at man kan få full kontroll på både budsjett, turnus og timer. 

Ifølge Lorentzen leverer ikke bare Arena Norge og Triangel markedets beste løsning på timefangst. Samarbeidet gir også flere fordeler. – Siden vi i Arena Norge er leverandøren for alle systemene behøver kunden kun å forholde seg til oss dersom noe feil skulle oppstå. Dette gjør det mye enklere for kunden å få support. 

Arena Norge blir derfor via sitt samarbeid med Triangel en ekte totalleverandør. 

 


 

 

 


For mer informasjon

Geir Sylte
daglig leder Triangel Solutions
geir.sylte@triangel.no
mob: 473 09 170
 

 

Print

14. mars 2017

Trygg og enkel lønnskjøring i Molde kommune

Vi sparer utrolig mye tid med alle ansatte i samme system! Overgangen fra punching av timelister til elektronisk flyt, har vært helt fantastisk sier Beret Stranden, førstekonsulent lønn, i Molde kommune. 

16. desember 2016

Brødrene Midthaug - i god fart mot nye høyder

 

Brødrene Midthaug AS er Norges største leverandør av trapper, rekkverk og balkonger med egen fabrikk på Kleive utenfor Molde. Selskapet leverer hovedsakelig til det tradisjonelle bygg og anleggsmarkedet via underentrepriser inkludert montering til entreprenører.

 

21. november 2016

Samspill mellom kunder og leverandør

 

Prioriterer du å sette av tid til å bli bedre?

Våre kunder sier at i en hektisk hverdag er 2 dager med Brukerforum, en nyttig arena for samspill og erfaringsutveksling.

 

20. oktober 2016

Samarbeid gir kundene full kontroll - Arena Norge

Arena Norge har 150 norske kommuner på sin egenutviklede budsjettløsning Arena Budsjett. I tillegg leverer Arena Norge sammen med Xledger det eneste økonomisystemet i skyen for norske kommuner. Siden Xledger er integrert mot Triangels timefangstløsninger kan de dermed levere en totalpakke.  

20. oktober 2016

Samarbeid gir kundene full kontroll - Arena Norge


Arena Norge har 150 norske kommuner på sin egenutviklede budsjettløsning Arena Budsjett. I tillegg leverer Arena Norge sammen med Xledger det eneste økonomisystemet i skyen for norske kommuner. Siden Xledger er integrert mot Triangels turnus, timeplan og timefangstløsning med vikarhåndtering kan de dermed levere en totalpakke.