Trygg og enkel lønnskjøring i Molde kommune

Trygg og enkel lønnskjøring i Molde kommune

Vi sparer utrolig mye tid med alle ansatte i samme system! Overgangen fra punching av timelister til elektronisk flyt, har vært helt fantastisk sier Beret Stranden, førstekonsulent lønn, i Molde kommune. 

Felles system for tids- og ressursstyring for alle tjenesteområder i kommunen

Molde kommune har innført minVakt-kommune. IT-løsningen inneholder tids- og ressursstyring for alle tjenesteområder i kommunen. Her er arbeidsplanlegging innenfor turnus, timeplan og registrering av timer for de som går i fast arbeidstid. Systemet er tett integrert med kommunens lønns- og personalsystem og alle timelister blir elektronisk overført i kontrollert form. 


Fra manuelt arbeid til digital hverdag

-Tidligere brukte vi minst en uke på å punshe timelistene inn i lønnssystemet. Listene hadde varierende kvalitet og dette gjorde jobben ekstra tidkrevende. Nå kjører vi timelistene inn i lønnssystemet i løpet av 1 dag og sparer mye tid, sier Beret Stranden. 

 

Ansatte har full kontroll 

De ansatte har selv full oversikt over timene/vaktene, egenmeldt fravær og sykt barn. -Jeg synes det er en fordel at vi har alt på ett sted, for da trenger ikke ansatte å ringe til lønnsavdeling for å sjekke at vakt/timen er utbetalt og når de har brukt egenmelding mm, fortsetter Stranden. 


Trygg og enkel lønnskjøring


Innovasjon gjennom samspill 

-Vi arbeider for kontinuerlig å effektivisere denne prosessen. I nært samspill med Triangel, og vår kontaktperson for skole - Jonathan Tornes, tar vi i bruk nye viktige funksjoner. -Det er rett trivelig å være delaktig i dette utviklingsarbeidet innenfor mitt fagområde, avslutter Stranden. 

 

minVakt-kommune.no 

 

For mer informasjon: 

Ståle Vestre
mob: 902 44 006 
stale.vestre@triangel.no

 

AKTUELT

Harstad kommune - alle skolene med felles system for ressursstyring

Alle ansatte i samme IT-løsning i Rauma kommune

Alle kommunene i Nord-Gudbrandsdalen med felles løsning for ressursstyring


Print

14. mars 2017

Trygg og enkel lønnskjøring i Molde kommune

Vi sparer utrolig mye tid med alle ansatte i samme system! Overgangen fra punching av timelister til elektronisk flyt, har vært helt fantastisk sier Beret Stranden, førstekonsulent lønn, i Molde kommune. 

16. desember 2016

Brødrene Midthaug - i god fart mot nye høyder

 

Brødrene Midthaug AS er Norges største leverandør av trapper, rekkverk og balkonger med egen fabrikk på Kleive utenfor Molde. Selskapet leverer hovedsakelig til det tradisjonelle bygg og anleggsmarkedet via underentrepriser inkludert montering til entreprenører.

 

21. november 2016

Samspill mellom kunder og leverandør

 

Prioriterer du å sette av tid til å bli bedre?

Våre kunder sier at i en hektisk hverdag er 2 dager med Brukerforum, en nyttig arena for samspill og erfaringsutveksling.

 

20. oktober 2016

Samarbeid gir kundene full kontroll - Arena Norge

Arena Norge har 150 norske kommuner på sin egenutviklede budsjettløsning Arena Budsjett. I tillegg leverer Arena Norge sammen med Xledger det eneste økonomisystemet i skyen for norske kommuner. Siden Xledger er integrert mot Triangels timefangstløsninger kan de dermed levere en totalpakke.  

20. oktober 2016

Samarbeid gir kundene full kontroll - Arena Norge


Arena Norge har 150 norske kommuner på sin egenutviklede budsjettløsning Arena Budsjett. I tillegg leverer Arena Norge sammen med Xledger det eneste økonomisystemet i skyen for norske kommuner. Siden Xledger er integrert mot Triangels turnus, timeplan og timefangstløsning med vikarhåndtering kan de dermed levere en totalpakke.